Szkolenie bezpieczny biznes

 1. Ryzyko handlowe
  1. Specyfika transakcji w kredycie kupieckim
  2. Spływ należności a płynność i rentowność firmy
  3. Przegląd metod zabezpieczania ryzyka kredytu kupieckiego
 2. System oceny ryzyka w firmie i zarządzania należnościami
  1. Modelowy system oceny ryzyka
 3. Weryfikacja kontrahenta, jako podstawowe narzędzie prewencji
  1. Bezpośredni kontakt z osobami zarządzającymi lub odpowiedzialnymi za współpracę
  2. Analiza i weryfikacja dokumentów rejestrowych – ustalenie prawidłowej reprezentacji
  3. Wizytacja w siedzibie, ustalenie majątku, opinia na rynku.
 4. Zabezpieczenie wierzytelności:
  1. Określenie potrzeb wierzyciela,
  2. Sposoby zabezpieczenia:
   1. Hipoteka,
   2. Zastaw zwykły i rejestrowy,
   3. Przewłaszczenie na zabezpieczenie,
   4. Przelew,
   5. Poręczenie,
   6. Zabezpieczenia wekslowe,
   7. Egzekucja z aktu notarialnego,
   8. Inne sposoby zabezpieczenia wierzytelności.
 5. Monitoring płatności gwarancją utrzymania dyscypliny finansowej,
 6. Windykacja wstępna, monity,
 7. Propozycja zawarcia ugody – sposoby i warunki zawarcia „bezpiecznej” ugody,
 8. Rozliczenie zadłużenia, sposoby księgowania,
 9. Sprzedaż wierzytelności:
  1. Podstawy sprzedaży
  2. Podstawy przetwarzania danych osobowych
  3. Dokumentacja
  4. Przelew powierniczy

Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do przedsiębiorców, pracowników działów windykacyjnych, handlowych, finansowo-księgowych oraz organów zarządczych .

Meritum kancelaria