Program Operacyjny Polska Cyfrowa (PO PC)

Program Operacyjny Polska Cyfrowa (PO PC) to program, którego celem głównym jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju. Jako fundamenty te przyjęto: szeroki dostęp do szybkiego Internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne oraz stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa. W ramach Programu wspierane będą przykładowe inwestycje:

Beneficjentami Programu są:

Meritum kancelaria