Fundusze unijne dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych

Rolą Kancelarii jest zapewnienie jednostkom sektora finansów publicznych (JSFP) kompleksowego wsparcia dostosowanego do ich indywidualnych potrzeb, przy zastosowaniu rozległej wiedzy i doświadczenia zawodowego z zakresu prawa, w tym prawa europejskiego, ubezpieczeń, audytu oraz zabezpieczenia należności.

Ponadto, istotną częścią pracy z JSFP korzystającej ze wsparcia Kancelarii jest doradztwo w zakresie możliwości pozyskania funduszy, w tym także unijnych na potrzeby rozwojowe jednostki, potencjału i zasobów, jakimi jednostka dysponuje na tym polu, pomoc przy strategii pozyskiwania środków z zewnętrznych źródeł finansowania i w razie konieczności także wsparcie merytoryczne podczas tworzenia koncepcji projektowych, a wszystko to w zgodzie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa i procedurami.

Meritum kancelaria