Dochodzenie roszczeń

Świadczone przez Kancelarię usługi w tym zakresie obejmują w szczególności dochodzenie:

Istnieje również możliwość przeprowadzenia audytu prawnego w zakresie procedur zabezpieczania wierzytelności oraz segmentacji klientów w celu uniknięcia powstania zatorów płatniczych w przyszłości.

W zależności od formy współpracy, stopnia zawiłości sprawy, przewidywanego nakładu pracy oraz określonego terminu wykonania usług istnieje możliwości ustalenia z Klientem elastycznych modeli rozliczeń, dostosowanych do jego potrzeb oraz okoliczności danej sprawy np. jako wynagrodzenie:,