O kancelarii

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne dla jednostek sektora finansów publicznych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i osób fiz. nieprowadzących działalności gospodarczej, dostosowane do ich indywidualnych potrzeb przy zastosowaniu rozległej wiedzy i doświadczenia zawodowego z zakresu prawa, ubezpieczeń, audytu oraz zabezpieczenia wierzytelności.

Działalność Kancelarii opiera się interdyscyplinarnym i kompleksowym podejściu do Klienta, co w połączeniu z pełną mobilnością oraz wykorzystaniem najnowszych technologii (np. podgląd on line do spraw) znacznie zwiększa wydajność pracy Kancelarii i zapewnia komfort tzw. „bieżącego informowania” i usług prawnych „szytych na miarę” potrzeb i możliwości Klientów.

Kancelaria specjalizuje się w obsłudze procesów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, oceny ryzyka podejmowanych działań, zapobieganiu powstawania nieprawidłowości przy wydatkowaniu środków publicznych oraz dochodzeniu należności publicznych wraz z usługami szkoleniowymi dla pracowników jednostek sektora finansów publicznych.

Świadczy także pomoc organizacjom pożytku publicznego działającym na rzecz chorych dzieci w celu poprawy standardu ich życia oraz świadomości prawnej ich opiekunów, jak również poprawy działania organizacji na rynku usług opiekuńczych.

Kancelaria zajmuje się także dochodzeniem roszczeń na rzecz podmiotów gospodarczych i wdrażaniem środków zaradczych celem ograniczenia niekorzystnych konsekwencji prawnych i gospodarczych uprzednio podjętych działań. Ponadto wykonuje usługi szkoleniowo – doradcze w zakresie zabezpieczenia należności handlowych i segmentacji klientów, gwarantując wsparcie merytoryczne Klientów w ramach planowanych inwestycji i kontraktów.

Założyciel Kancelarii

aniaAnna Mazurek-Różynek – radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie, w której pełni funkcję Koordynatora ds. nieodpłatnej pomocy prawnej.
Działalność w zakresie świadczenia pomocy prawnej rozpoczęła już na studiach, czynnie uczestnicząc w pracach Studenckiej Poradni Prawnej – Centrum Edukacji Prawnej przy WPiA Uniwersytetu Szczecińskiego. Po ukończeniu z wyróżnieniem w 2005 roku studiów prawniczych nabywała doświadczenie zawodowe pracując przy obsłudze m.in.:

Posiadane wykształcenie prawnicze uzupełniają:

Prywatnie: pasjonatka tańców latynoamerykańskich oraz sztuki cukierniczej.

Meritum kancelaria