O kancelarii

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne dla szeroko pojętego biznesu, jednostek sektora finansów publicznych oraz  organizacji pozarządowych, dostosowane do ich indywidualnych potrzeb przy zastosowaniu rozległej wiedzy i doświadczenia zawodowego z zakresu prawa, ubezpieczeń, audytu oraz zabezpieczenia wierzytelności.

Działalność Kancelarii opiera się interdyscyplinarnym i kompleksowym podejściu do Klienta, co w połączeniu z pełną mobilnością oraz wykorzystaniem najnowszych technologii znacznie zwiększa wydajność pracy Kancelarii i zapewnia komfort usług prawnych „szytych na miarę” potrzeb i możliwości Klientów.

Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu mediacji gospodarczych, audytu prawnego oraz dochodzenia roszczeń.

Obszarami współpracy z Klientami jest także obsługa procesów inwestycyjnych, ocena ryzyka podejmowanych działań, zapobieganie powstawania nieprawidłowości przy wydatkowaniu środków wraz z usługami szkoleniowymi w tym zakresie.

Założyciel Kancelarii

Anna Mazurek – Różynek

Radca Prawny/Mediator Stały/ Założyciel Stowarzyszenia #wartomediować

Zastępca Kierownika Szkolenia Aplikantów Radcowskich, wykładowca  w OIRP w Szczecinie

Jestem radcą prawnym i mediatorem specjalizującym się w mediacjach gospodarczych. Bogate doświadczenie zawodowe i różnorodne wykształcenie pozwalają mi prowadzić mediacje w sposób interdyscyplinarny i kompleksowy. Znajomość zagadnień ustawodawstwa oraz orzecznictwa krajowego i unijnego, rachunkowości, marketingu i ekonomii, jak również zasad prowadzenia audytu wewnętrznego i kontroli finansowej, czy zarządzania finansami, pozwala mi na sprawne prowadzenie mediacji w bardzo wielowątkowych i trudnych sprawach gospodarczych. Doświadczenie zdobyte we współpracy z licznymi jednostkami sektora finansów publicznych w zakresie prowadzenia postępowań w sprawach zamówień publicznych i ubezpieczeń, jak również przeprowadzane kontrole wydatkowania przez nie środków publicznych predestynują mnie do prowadzenia mediacji z udziałem szeroko pojętego sektora publicznego.

Posiadam umiejętność łatwego nawiązywania relacji interpersonalnych oraz komunikowania się, a myślenie strategiczne traktuję jako podstawę podejmowanych działań. Jestem osobą rzetelną, systematyczną i poszukującą nowych metod rozwiązywania problemów, a  każdą mediację prowadzę z pełnym zaangażowaniem.

Prywatnie mama dwóch córek, członek wspierający Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „ISKIERKA” w Szczecinie, laureatka Kryształowego Serca Radcy Prawnego 2019 za działalność pro bono oraz pasjonatka tańców latynoskich, motoryzacji, podróży i sztuki cukierniczej.

Mediator stały przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie  – rodzaj prowadzonych mediacji:

Wykształcenie :

Ukończone kursy i szkolenia (dot. mediacji) :