O kancelarii

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne dla jednostek sektora finansów publicznych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, dostosowane do ich indywidualnych potrzeb przy zastosowaniu rozległej wiedzy i doświadczenia zawodowego z zakresu prawa, ubezpieczeń, audytu oraz zabezpieczenia wierzytelności.
[więcej]

Nasze specjalizacje

Audyt prawny

Kancelaria zajmuje się także przeprowadzaniem audytu prawnego, którego celem jest dokonanie kompleksowej weryfikacji procedur oraz wewnętrznych aktów prawnych obowiązujących w danym podmiocie pod względem ich zgodności z powszechnie obwiązującym prawem oraz wywieranych skutków na funkcjonowanie badanego podmiotu.

[więcej]

Szkolenia

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów Kancelaria opracowuje oraz prowadzi szkolenia w czasie, których uczestnicy otrzymują szczegółowe, staranie przygotowane materiały służące usystematyzowaniu i utrwaleniu zdobytej wiedzy oraz pozwalające wykorzystać zgromadzone informacje w bieżącej pracy zawodowej.

[więcej]

Fundusze unijne dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych

Rolą Kancelarii jest zapewnienie jednostkom sektora finansów publicznych (JSFP) kompleksowego wsparcia dostosowanego do ich indywidualnych potrzeb, przy zastosowaniu rozległej wiedzy i doświadczenia zawodowego z zakresu prawa, w tym prawa europejskiego, ubezpieczeń, audytu oraz zabezpieczenia należności.

[więcej]
Meritum kancelaria