O kancelarii

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne dla jednostek sektora finansów publicznych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, dostosowane do ich indywidualnych potrzeb przy zastosowaniu rozległej wiedzy i doświadczenia zawodowego z zakresu prawa, ubezpieczeń, audytu oraz zabezpieczenia wierzytelności.
[więcej]

Nasze specjalizacje

Mediacje

Rolą Kancelarii jest zapewnienie jednostkom sektora finansów publicznych (JSFP) kompleksowego wsparcia dostosowanego do ich indywidualnych potrzeb, przy zastosowaniu rozległej wiedzy i doświadczenia zawodowego z zakresu prawa, w tym prawa europejskiego, ubezpieczeń, audytu oraz zabezpieczenia należności.

[więcej]

Audyt prawny

Kancelaria zajmuje się także przeprowadzaniem audytu prawnego, którego celem jest dokonanie kompleksowej weryfikacji procedur oraz wewnętrznych aktów prawnych obowiązujących w danym podmiocie pod względem ich zgodności z powszechnie obwiązującym prawem oraz wywieranych skutków na funkcjonowanie badanego podmiotu.

[więcej]

Dochodzenie roszczeń

Świadczone przez Kancelarię usługi w tym zakresie obejmują w szczególności dochodzenie: roszczeń z umów cywilnoprawnych nieuiszczonych należności handlowych dochodów publicznych roszczeń odszkodowawczych – za szkody na osobie lub mieniu Istnieje również możliwość przeprowadzenia audytu prawnego w zakresie procedur zabezpieczania wierzytelności oraz segmentacji klientów w celu uniknięcia powstania zatorów płatniczych w przyszłości. W zależności od formy współpracy, stopnia zawiłości sprawy, przewidywanego nakładu pracy oraz określonego terminu wykonania usług istnieje możliwości […]

[więcej]