Audyt prawny

Kancelaria zajmuje się także przeprowadzaniem audytu prawnego, którego celem jest dokonanie kompleksowej weryfikacji procedur oraz wewnętrznych aktów prawnych obowiązujących w danym podmiocie pod względem ich zgodności z powszechnie obwiązującym prawem oraz wywieranych skutków na funkcjonowanie badanego podmiotu.

Może być wykonany na zlecenie:

 

Audyt prawny podmiotu gospodarczego obejmuje szczegółową analizę:

 

Audyt prawny jednostki sektora finansów publicznych jest wykonywany pod kątem kontroli gospodarki finansowej jednostki i może obejmować następujące zagadnienia:

W ramach audytu prawnego Kancelaria oferuje przygotowanie szkoleń obejmujących zdiagnozowane zagrożenia lub ustalone nieprawidłowości w funkcjonowaniu podmiotu. Zapraszamy do zapoznania się z nasza ofertą szkoleniową zarówno dla przedsiębiorców jak i jednostek sektora finansów publicznych.

Meritum kancelaria